Датум од: 16.08.2017 Датум до: 16.08.2017

Сите наши гости имаат обеезбеден бесплатен паркинг простор и бeсплaтен Wi-Fi.