Датум од: 17.10.2017 Датум до: 17.10.2017

Сите наши гости имаат обеезбеден бесплатен паркинг простор и бeсплaтен Wi-Fi.